Publications

(COVID-19) Jak a kde lze uplatnit nárok na náhradu škody...

V dalším článku se zabýváme tím, jak lze uplatnit nárok na náhradu škody způsobené v souvislosti s přijetím krizových opatření.

Full Text

(COVID-19) Kdo odškodní následky krizových opatření?

V posledních dnech naše advokátní kancelář řeší velké množství situací spojených s přijetím mimořádných krizových opatření, která z důvodu šíření koronavirové infekce přijala Vláda ČR.

Full Text

K bezdůvodnému obohacení při zrušení smlouvy o dílo...

Předmětem tohoto článku je nalezení odpovědi na otázku, co má objednatel díla s nehmotným výsledkem

Full Text

Bývalý detektiv Komárek žádné přečiny nespáchal

Bývalý detektiv Komárek žádné přečiny nespáchal

Full Text

K otázce aktivní věcné legitimace u žalob na určení...

V současné době probíhají u obecných soudů již stovky soudních sporů o vydání majetku, který byl původně (historicky) ve vlastnictví církví.

Full Text

Spravedlnost, až potom ochrana spotřebitele

Vracet spotřebitelům při odstoupení od smlouvy dopravné, či nikoli? Záleží hlavně na výkladu směrnice

Full Text

Co s nezákonným úpadkem?

Konkurzní řízení

Full Text

Kdo je odpovědný za kartel?

Hospodářská soutěž

Full Text

Veřejné zakázky

Evropské zadávací řízení

Full Text

Zneužití nízkých cen na trhu

Evropské soutěžní právo

Full Text

Konkurzní řízení na majetek dlužníka

Evropský soudní dvůr

Full Text

Akcie a nárok na odpočet

Je emise akcií při zvyšování základního kapitálu zdanitelné plnění? Lze uplatnit odpočet DPH ze služeb přijatých v souvislosti s touto emisí?

Full Text

Other Articles