O nás

Advokátní kancelář Rytikov & Utěšený Legal s.r.o. je českou advokátní kanceláří, která byla založena v roce 2015, a to dvěma jejími společníky, Mgr. Viktorem Rytikovem a JUDr. Pavlem Utěšeným. Oba uvedení společníci mají dlouholeté a bohaté zkušenosti s poskytováním právních služeb v mnoha právních oblastech, přičemž deset let před založením této advokátní kanceláře působili ve dvou předních českých advokátních kancelářích (Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák s.r.o. a Procházka Randl Kubr, nyní PRK Partners). 

Spolecna foto

Advokátní kancelář Rytikov & Utěšený Legal s.r.o. má své sídlo v Praze, právní služby svým klientům však poskytuje na území celé České republiky. V případě potřeby úzce spolupracuje s vybranými notáři, exekutory, auditory, znalci a tlumočníky. Tato spolupráce je realizovaná i za hranicemi České republiky. 

Právní služby advokáti kanceláře poskytují zejména v následujících oblastech:

Advokátní kancelář poskytuje komplexní právní poradenství českým i zahraničním subjektům. Právní služby jsou klientům kanceláře poskytovány v českém, ruském, anglickém a francouzském jazyce. V ostatních světových jazycích jsou právní služby poskytovány prostřednictvím tlumočníků vybraných jazyků. Klienty advokátní kanceláře jsou jak fyzické osoby, tak i obchodní korporace, jiné právnické osoby a subjekty veřejné správy.