Náš tým

Mgr. Viktor Rytikov 

Mgr. Viktor Rytikov je společníkem a jednatelem kanceláře. V roce 2006 vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Do roku 2007 působil jako advokátní koncipient v ostravské advokátní kanceláři a poté i v pražské advokátní kanceláři Procházka Randl Kubr, nyní PRK Partners. V roce 2010 úspěšně složil advokátní zkoušky a byl zapsán do seznamu České advokátní komory jako advokát. Od roku 2007 do roku 2015 vykonával advokacii v Advokátní kanceláři Brož & Sokol & Novák s.r.o., a to nejdříve jako advokátní koncipient a po složení advokátních zkoušek i jako advokát se specializací na trestní právo, cizinecké právo a civilní právo. 

Ve své praxi se Mgr. Viktor Rytikov zaměřuje zejména na obhajobu v trestním řízení, zastupování v civilním soudním řízení, dále pak na rozhodčí řízení, občanské právo, obchodní právo a cizinecké právo podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky a zákona o státním občanství České republiky.

V roce 2007 byl Mgr. Viktor Rytikov Krajským soudem v Ostravě jmenován soudním tlumočníkem jazyka ruského podle zákona č. 36/1967 Sb. 

Od roku 2013 působí jako jeden ze zástupců České advokátní komory, kteří podle zákona dohlíží na policejní prohlídky advokátních kanceláří.

Od roku 2012 je zapsán ve zvláštním seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti podle zákona č. 216/1994 Sb., kteří mohou být určeni rozhodčí doložkou pro rozhodování sporů ze spotřebitelských smluv.

JUDr. Pavel Utěšený

JUDr. Pavel Utěšený je společníkem a jednatelem kanceláře. V roce 1999 vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Do roku 2005 působil v brněnské advokátní kanceláři, nejdříve jako advokátní koncipient, a od roku 2004 po úspěšném složení advokátních zkoušek i jako advokát. Od roku 2005 do roku 2015 vykonával advokacii v Advokátní kanceláři Brož & Sokol & Novák s.r.o., a to na pozici advokát a následně jako vedoucí advokát se specializací na civilní právo a obchodní právo (včetně sporné agendy v těchto oblastech práva), právo Evropské unie a právo hospodářské soutěže.

Ve své praxi se JUDr. Pavel Utěšený zaměřuje zejména na zastupování v civilním soudním řízení, dále pak na rozhodčí řízení, občanské právo a obchodní právo, právo hospodářské soutěže včetně práva veřejných zakázek a práva veřejné podpory, právo duševního vlastnictví, právo Evropské unie a právo církevních restitucí.

V letech 2006 - 2010 byl členem sekce České advokátní komory pro soukromé právo a dále byl členem České asociace pro soutěžní právo.

Od roku 2012 je zapsán ve zvláštním seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti podle zákona č. 216/1994 Sb., kteří mohou být určeni rozhodčí doložkou pro rozhodování sporů ze spotřebitelských smluv.

JUDr. Pavel Utěšený publikuje v odborném tisku (Právní rozhledy, Soudní rozhledy, Právní rádce, Bulletin advokacie, Ekonom, Euro a epravo.cz) a je autorem knihy s názvem Tržní moc a duševní vlastnictví v evropském soutěžním právu vydané nakladatelstvím C. H. Beck v roce 2005.

Mgr. Nikolaj Zakreničnyj

Nikolaj Zakreničnyj

Mgr. Nikolaj Zakreničnyj je advokátním koncipientem Advokátní kanceláře Rytikov & Utěšený Legal s.r.o. V roce 2018 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, magisterský obor Právo a právní věda. Před skončením studií působil v Advokátní kanceláři Rytikov & Utěšený Legal s.r.o. na pozici odborného právního asistenta se specializací na civilní právo a obchodní právo (včetně sporné agendy v těchto oblastech práva), včetně práv trestního. Během studií dále absolvoval praxi v advokátní kanceláři v Opavě, u Okresního soudu v Opavě, na Okresním státním zastupitelství v Opavě a také u Obvodního soudu pro Prahu 4. Od roku 2012 je držitelem certifikátu FCE z jazyka anglického, jeho druhým mateřským jazykem je, vedle českého jazyka, jazyk ruský.