Právní služby

Právní služby poskytujeme v českém, ruském a anglickém jazyce.

V případě potřeby úzce spolupracujeme s vybranými notáři, exekutory, auditory, znalci a tlumočníky. Tato spolupráce je realizovaná i za hranicemi České republiky.

Občanské právo Obchodní právo Trestní právo Cizinecké právo Sporná agenda
Další služby

Kdo tedy jsme a co máme za sebou?

Jsme moderní advokátní kancelář se sídlem v Praze. Máme dlouholeté zkušenosti s poskytováním právních služeb v mnoha oblastech práva, které pramení z těch nejnáročnějších civilních a trestních kauz známých i z médií.

Více o nás